قوانین و مقررات

 1. به همراه داشتن موبایل، تبلت، کنسول بازی و هرگونه وسیله ای که مخل آموزش باشد، در آموزشگاه ممنوع است. تقاضا داریم والدین گرانقدر در این زمینه همکاری نمایند.
 2. خروج دانش آموز از آموزشگاه قبل از اتمام کلاس به هر دلیل امکان پذیر نیست.
 3. حضور والدین گرامی در زمان برگزاری کلاس ها در محوطه برگزاری کلاس ها ممنوع می باشد.
 4. پوشش دانش آموزان در محیط آموزشگاه در حد پوشش ظاهری آنها در محیط مدرسه مورد انتظار است.
 5. هزینه کتب آموزشی، شهریه دوره های جمع بندی و برنامه های جانبی در قالب شهریه دریافتی نمی باشد.
 6. کلیه همکاران مجموعه اعم از دبیران و کارکنان انجام هرگونه فعالیت های آموزشی را جزء وظایف خود می دانند، لذا از پذیرفتن هدیه از طرف خانواده ها و دانش آموزان تحت هر عنوانی معذور هستیم.
 7. در صورت عدم تشکیل کلاس ها از سوی آموزشگاه در طی سال تحصیلی، متعاقبا کلاس جبرانی اعلام (که ممکن است روزی غیر از روز کلاس دانش آموز باشد) و کلیه دانش آموزان موظف به حضور در کلاس جبرانی می باشند. آموزشگاه در قبال دانش آموزان غایب مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
 8. شرکت در کلاس های آموزشگاه هیچ گونه تعهد و تضمینی در جهت قبولی دانش آموزان در مراکز استعدادهای درخشان و سایر مدارس به همراه نخواهد داشت.
 9. دانش آموزان ملزم به انجام تکالیف و شرکت در آزمون های تعیین شده می باشد، در غیر این صورت آموزشگاه هیچ گونه تعهدی در زمینه پیشرفت تحصیلی آن ها نخواهد داشت.
 10. آموزشگاه هیچ تعهدی در قبال ارائه خدمات آموزشی انجام شده در روز غیبت دانش آموزان را به او ندارد.
 11. با توجه به اینکه برگزاری آزمون های استعداد درخشان و نمونه دولتی توسط آموزش و پرورش تصمیم گیری و اجرا می گردد این آموزشگاه در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن، هیچ گونه مسئولیتی نداشته، لذا در صورت عدم برگزاری آزمونهای مزبور، کلاس های این آموزشگاه، مطابق  برنامه ریزی انجام شده برگزار می گردد.
 1. هنگام ثبت نام شهریه بطور کامل دریافت می شود.
 2. با توجه به آیین نامه شماره15/5321/15 مصوبه جلسه 339 شورای نظارت بر موسسات آموزشی غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش نحوه استرداد شهریه دانش آموزان انصرافی به شرح ذیل اعلام می گردد:
 3. دانش آموزانی که پس از ثبت نام و قبل از شروع کلاس ها انصراف دهند آموزشگاه 20 درصد شهریه دریافتی را کسر و مابقی را مسترد می نماید
 4. دانش آموزانی که پس از شروع کلاس در هر ترم منصرف شوند شهریه ثبت نام مسترد نخواهد شد.
 5. ثبت نام کل سال از تابستان به صورت یک ترم تحصیلی در نظر گرفته می شود و بعد از شروع کلاس ها طبق قانون وجهی عودت داده نمی شود