دبیران و اساتید

دبیران نخبه پروران از مؤلفین کتاب های کمک آموزشی، طراحان آزمون های کشوری و از معلمان برجسته و به نام مدارس برتر همچون تیزهوشان، نمونه دولتی، علامه و …که مورد تایید آموزش پرورش هستند و سابقه درخشانی در تدریس دارند، گزینش و دعوت به همکاری می شوند که همگی مسلط به کتب آموزشی و کمک آموزشی، طراحی سوال و شیوه های ناب تدریس می باشند.

نوآوری در تدریس، استفاده از روش های نوین آموزشی کشور، تفهیم کامل مفاهیم درسی، تدریس همسو با آموزه های مدارس و در سطحی بالاتر و در راستای آزمون های ورودی مدارس برتر از خصوصیات اصلی تدریس در نخبه پروران است. ایجاد علاقه و انگیزه، تشویق جهت مشارکت بیشتر دانش آموزان در کلاسهای درسی وترویج فرهنگ سخت کوشی از هنر تدریس دبیران نخبه پروران است.

فهرست اساتید

محمد نبی‌زاده

مدرس ریاضیات

فارغ‌التحصیل مدرسه علامه حلی 1


کسب رتبه 30 کنکور سراسری


کسب مدال برنز المپیاد فیزیک کشوری


دبیر مدارس تیزهوشان علامه حلی و فرزانگان 1


مؤلف بیش از 20 عنوان کتاب ریاضیات و هوش پیشرفته پایه پنجم تا نهم


18 سال سابقه تدریس و 8 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

رضا طاری

مدرس ریاضیات

دبیر مدارس تیزهوشان علامه حلی و فرزانگان


دبیر آموزشگاه های تیزهوشان نخبه پروران، واله، مبتکران و…


طراح سوالات آزمون های واله، گاج، مرآت و….


مؤلف بیش از 60 عنوان کتاب انتشارات واله، گاج، مرآت، همراه و…


مدیر تألیف در 8 عنوان کتاب


21 سال سابقه تدریس و 6 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

حسام خلج تهرانی

مدرس ریاضیات

طراح سوالات آزمون‌های تیزهوشان خیلی سبز، مبتکران، سلام و ….


مدیر آزمون های خیلی سبز


دبیر مدارس علامه حلی، سلام، دکتر حسابی و …


مؤلف کتاب های ریاضی تیزهوشان پایه هفتم، هشتم و نهم انتشارات نشرالگو


مؤلف کتاب های ریاضی پایه ششم و نهم انتشارات علوی


27 سال سابقه تدریس و 5 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

علیرضا صادقی

مدرس علوم

دبیر مدارس سلام، رستگاران، نوآور، رشد، مبتکران و ….


مؤلف کتاب های علوم کارپوچینو پایه ششم، هفتم، هشتم، نهم انتشارات گاج


مؤلف کتاب های علوم پایه پنجم انتشارات اندیشمند


35 سال سابقه تدریس و 7 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

بهنام بناپور

مدرس هوش و ریاضیات

دبیر مدارس تیزهوشان علامه حلی و فرزانگان 1


مؤلف کتاب‌های هوش مالتیپل، خیلی سبز، 9*9 استعداد تحلیلی انتشارات مهر و ماه


مؤلف کتاب‌های ریاضی تیزهوشان پایه ششم انتشارات خیلی سبز


مؤلف کتاب آزمون جامع تیزهوشان پایه ششم انتشارات خیلی سبز


مؤلف کتاب‌های تیزهوشان پایه نهم انتشارات مبتکران


مدیر گروه کتاب 1000 تست استعداد تحلیلی انتشارات مهر و ماه


25 سال سابقه تدریس و 7 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

ابراهیم سراج

مدرس فیزیک

سرگروه طراحان سوالات آزمون‌های تیزهوشان مبتکران، واله، گاج


مدیر گروه طراحان سوالات فیزیک تیزهوشان شهرستان‌های تهران


سرگروه دبیران علوم و فیزیک تیزهوشان شهرستان‌های تهران


دبیر فیزیک دبیرستان‌‌های دوره اول مدارس تیزهوشان

دبیر آموزشگاه‌های تیزهوشان نخبه‌پروران، واله، مبتکران


مؤلف کتاب‌های فیزیک تتاانتشارات واله، علوم حرفه‌ای ها پایه نهم انتشارات مبتکران، کتاب‌های گامی نو انتشارات منشور دانش


29 سال سابقه تدریس و 7 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

ندا فتحی

مدرس ریاضیات

مؤلف کتاب‌های ریاضیات تیزهوشان پایه پنجم و ششم انتشارات مهندس فتحی


مؤلف کتاب‌های هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان پایه ششم انتشارات مهندس فتحی


مؤلف کتاب‌های مجموعه دروس و انتخاب آخرتیزهوشان پایه پنجم و ششم انتشارات مهندس فتحی


17 سال سابقه تدریس و 8 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

آزاده فتحی

مدرس علوم

دبیر مدارس تیزهوشان فرزانگان


مؤلف کتاب‌های علوم تیزهوشان پایه پنجم و ششم انتشارات مهندس فتحی


مؤلف کتاب‌های هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان پایه ششم انتشارات مهندس فتحی


مؤلف کتاب‌های مجموعه دروس و انتخاب آخرتیزهوشان پایه پنجم و ششم انتشارات مهندس فتحی


17 سال سابقه تدریس و 8 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

نیلوفر فتحی

مدرس ریاضیات

فارغ‌التحصیل مدرسه فرزانگان


دبیر آموزشگاه‌های تیزهوشان نخبه‌پروران و مهندس فتحی


مؤلف کتاب‌های مجموعه دروس، هوش و استعداد انتشارات مهندس فتحی


7 سال سابقه تدریس و 3 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

سید مهدی امام نیری

مدرس فیزیک

دبیر مدارس تیزهوشان علامه حلی و فرزانگان 1

طراح آزمون‌های هوش و فیزیک مؤسسات علامه حلی، گاج و …

مدیر تألیف انتشارات نشرالگو، مهر و ماه، تخته سیاه


مؤلف کتاب‌های فیزیک پایه دوازدهم انتشارات فار و کتاب‌های تیزهوشان


داور مسابقات دانش‌آموزی انجمن فیزیک ایران


25 سال سابقه تدریس و 7 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

پیمان خوش راه

مدرس شیمی

کارشناس ارشد ژئوفیزیک


دبیر مدارس سلام، علامه طباطبایی، صلحا، امام صادق منطقه 2، نبی اکرم و ….


مؤلف گام به گام شیمی دهم و یازدهم


طراح آزمون‌های مدارس برتر سلام، انرژی اتمی


مسئول کنترل کیفی آزمون‌های مرآت، لرنیتو


11 سال سابقه تدریس و 3 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

امیرکیوان سیف

مدرس زیست

دکترای پزشکی دانشگاه تهران


دبیر دبیرستان‌های دوره دوم تیزهوشان علامه حلی 4، مصباح، نوآور، ابوریحان


دبیر آموزشگاه‌های تیزهوشان نخبه‌پروران و مبتکران


مؤلف آزمون‌های گزینه 2، لرنیتو، منتا

مهدی مظلوم شایان

مدرس علوم

طراح و مسئول درسی آزمون‌های مبتکران، خیلی سبز، گاج، مرآت، منتا و …


دبیر مدارس علامه حلی، دکتر هشترودی، راه رشد و ….


مؤلف بیش از 30 عنوان کتاب انتشارات مبتکران، خیلی سبز، مرآت، گامی تا فرزانگان و آیندگان


24 سال سابقه تدریس و 6 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

حمید طالب تبار

مدرس زبان و ادبیات فارسی

طراح سوالات آزمون‌های تیزهوشان مبتکران


دبیر آموزشگاه های تیزهوشان


مؤلف پرفروش‌ترین کتاب‌های فارسی تیزهوشان کشور پایه ششم تا یازدهم


طراح آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان بخش ادبیات فارسی


20 سال سابقه تدریس و 7 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

کاظم غریبی

مدرس زبان و ادبیات فارسی

دکترای زبان و ادبیات فارسی


دبیر مدارس تیزهوشان علامه حلی و فرزانگان


طراح آزمون‌های تیزهوشان کشوری


مؤلف کتاب‌های فارسی تیزهوشان پایه پنجم تا نهم انتشارات خیلی سبز


29 سال سابقه تدریس و 6 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

سعید هادیان

مدرس ریاضیات و هوش

طراح سوالات آزمون‌های تیزهوشان، مبتکران و گاج


دبیر مدارس سلام، نوآور، نیکان، علوی و….


مؤلف ریاضی تیزهوشان پایه ششم انتشارات خیلی سبز


مؤلف هوش مالتیپل پایه ششم انتشارات خیلی سبز


مؤلف ریاضی تیزهوشان پایه هفتم انتشارات مهر و ماه


مؤلف ریاضی تیزهوشان پایه هشتم نرم افزار منتا


9 سال سابقه تدریس و 6 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

محمدرضا لطفی

مدرس ریاضیات

طراح سوالات آزمون‌های آزمایشی تیزهوشان اندیشمند


دبیر برگزیده مدارس منطقه 2، 5، 6


دبیر آموزشگاه‌های تیزهوشان و مدارس اندیشمند، فرهنگ نوین، پیام غدیر، صالحین


مدیر، معاون و طراح آموزشی دوره ابتدایی


مؤلف کتاب‌های کمک آموزشی انتشارات اندیشمند


33 سال سابقه تدریس و 5 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران

حمید منصوریان

مدرس زبان و ادبیات فارسی _ مطالعات اجتماعی

دکترای زبان و ادبیات فارسی


دبیر مدارس تیزهوشان علامه حلی و فرزانگان


طراح آزمون‌های تیزهوشان کشوری


مؤلف کتاب‌های فارسی تیزهوشان پایه پنجم تا نهم انتشارات خیلی سبز


29 سال سابقه تدریس و 6 سال همکاری با آموزشگاه علمی نخبه‌پروران