آموزشگاه علمی نخبه پروران پیروزی

خدمات آموزشی

مشاوران مرکز آموزشی نخبه پروران با توجه رشته تحصیلی مشاوره وبرنامه ریزی درسی وسوابق کاری درخشان دعوت به همکاری می شوند وبعد از کسب نمره قبولی در آزمون کتبی و عملی و انجام مصاحبه استخدام می شوند و مؤسسه آموزش های لازم را متناسب با هر پایه تحصیلی به مشاوران می دهد و همکاران خود را جهت انجام امور مشاوره آماده می کند

وظیفه اصلی مشاوران دراین مرکز، ارائه توصیه های آموزشی در خصوص نحوه صحیح مطالعه ،آموزش تکنیک های مطالعه کردن متناسب با هردرس و هر پایه ، خلاصه برداری ، نحوه تمرکز در کلاس درس و یادداشت برداری ، برنامه ریزی ، هدف گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ، نحوه برخورد صحیح والدین با فرزندشان بر حسب شرایط ،هنر آزمون دادن ،ارائه نکاتی در خصوص فنون تست زنی (با توجه به پایه تحصیلی )می باشد که طی سال تحصیلی به والدین و دانش آموزان آموزش داده می شود.

برای هر دانش آموز یک کاردکس یا پرونده مشاوره تحصیلی در نظر گرفته می شود و تمام اطلاعات تحصیلی اعم از نمرات آزمون های جامع ماهانه و کلاسی ، میزان رشد نسبت به آزمون های قبلی ، انجام صحیح تکالیف ، حضور به موقع در آموزشگاه یا تاخیر ، میزان مشارکت در کلاس ، کلیه مسائل آموزشی و غیر آموزشی در این پرونده درج می گردد.

مشاوران مرکزهرپانزده روز ، با ولی دانش آموز تماس می گیرند و تمام گزارشات ثبت شده درپرونده را به اطلاع خانواده می رسانند و نقطه نظرات خانواده در خصوص نحوه فعالیت فرزندشان را درمنزل پیگیرمی شوند .مشاور با توجه به نحوه فعالیت دانش آموز در منزل و مندرجات ثبت شده در پرونده، راه کارهای کارشناسی شده را به خانواده ارائه می دهد و از والدین تقاضا می کند با نظارت و حمایت خود بر فرزندشان کمک کنند تمام توصیه های ارائه شده در منزل رعایت شود و تا رفع کامل نقاط ضعف احتمالی و تقویت نقاط قوت بصورت مستمر تا پایان سال تحصیلی پیگیری انجام می شود و این اطمینان را می دهیم تا پایان مسیر همراه و در کنار شما والدین عزیز هستیم .

آموزشگاه به صورت ماهانه آزمون های جامع برگزار می کند بعد از برگزاری آزمون روند تحصیلی و عملکرد دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد گزارشات به خانواده اطلاع داده میشود بعضی از خانواده ها درخواست جلسه  مشاوره خصوصی و دارند . مشاورهماهنگی های لازم را انجام و با تعیین وقت ،جلسه مشاوره را با حضور والدین در محل آموزشگاه برگزارمی کند.هدف اصلی این جلسات رفع به موقع مشکلات احتمالی و کمک به دانش آموز در رشد و یادگیری وی می باشد شایان ذکر است مشاوره خصوصی و فردی از خدمات ویژه در قالب پکیج آموزشی می باشد که از اولیاء گرامی هزینه ای دریافت نمی گردد.

 

یکی از موانع کسب نتیجه مطلوب درآزمون ها آشنا نبودن با شیوه های صحیح مطالعه ،برنامه ریزی ، خلاصه برداری و هنرآزمون دادن است

مرکز آموزشی نخبه پروران به تناسب پیشرفت تحصیلی و با توجه به فصول مختلف از سال تحصیلی برای دانش آموزان خود دوره های مشاوره های گروهی برگزار می کند. دراین دوره ها تلاش می گردد که دانش آموزان را درابتدا با روش های صحیح مطالعه و برنامه ریزی ویژه برای هر درس،یادداشت برداری،جزوه نویسی،خلاصه برداری ،آموزشهای خاص درخصوص تست زنی و هنرآزمون دادن و مهارتهای  لازم جهت شرکت در آزمونهای ورودی مدارس آشنا شوند

در طول سال تحصیلی چندین مرتبه از والدین دعوت میگردد جهت شرکت در جلسات هم اندیشی با حضور مؤسس محترم ،مدیر،مشاور ارشد ،دبیران و معلمان در محل آموزشگاه یا سالن های همایشی حضور یابند . هدف از برگزاری این جلسات آگاه سازی والدین در خصوص برنامه های آموزشی آموزشگاه و دریافت نکات مشاوره ای و تربیتی خاص ،نحوه صحیح برخورد با فرزندانشان ،ارائه راه کارهایی در خصوص استرس زدایی از دانش آموز و انتخاب مدرسه خوب،انتخاب رشته و کمک به دانش آموز در برنامه ریزی و نظارت کامل بر اجرای آن می باشد والدین عزیز می توانند به صورت مستقیم با مؤسس مجموعه صحبت نمایند و پیشنهادات و نظرات خود را به ایشان اعلام نمایند . این جلسات در ابتدای سال تحصیلی ، هنگام ثبت نام آزمون های ورودی مدارس تیز هوشان و نمونه دولتی و مدارس برتر، انتخاب رشته و انتخاب مدرسه و قبل از آزمون های نیمسال اول و دوم ،و همچنین قبل از برگزاری آزمون های ورودی مدارس برتر با توجه به پایه تحصیلی دانش آموز برگزار می شود .

دانش آموزان در نخبه پروران ملزم به رعایت یکسری قوانین ازجمله حضور به موقع در کلاس ، نداشتن تأخیر ، شرکت در آزمون ها و آزمونک ها ، داشتن ظاهری آراسته و پوششی مناسب ، انجام تکالیف و رعایت مسائل انضباطی و تربیتی هستند ،  نظارت بر اجرای صحیح ، درست و کامل این مسئولیت ها از وظایف اصلی پشتیبانان است

کنترل ورود و خروج ،ثبت تأخیر ،پیگیری غائبین کلاس ،چک تکلیف و ثبت در کاردکس مخصوص،رسیدگی به مسائل انضباطی و تربیتی ،برگزاری آزمون و کنترل پوشش ظاهری ،شناسایی دانش آموزان با سطح علمی متوسط (نسبت به کلاس) و معرفی جهت شرکت در کلاس رفع اشکال مضاعف ، تطبیق میزان تدریس اساتید با بودجه بندی ، حضور در کلاس تدریس و کنترل میزان پاسخگوئی و مشارکت دانش  آموزان در کلاس ، بررسی جزوات و میزان یادداشت برداری ها و ……….. توسط پشتیبانان انجام می شود.

مرور،تکرار و تمرین یکی از ارکان اصلی یادگیری و تثبیت است .تشکیل کلاسهای حل تمرین و ملزم نمودن دانش آموزان جهت حضور در این کلاسها در راستای تثبیت یادگیری باجدیت از سوی آموزشگاه انجام می پذیرد

در این کلاسها ، اشکالات دانش آموزان برطرف و تمریناتی در قالب پلی کپی از مباحث تدریس شده هفته قبل با روش پرسش و پاسخ و تشویق جهت مشارکت در کلاس حل میشود . در فواصل زمانی مختلف و باتوجه برنامه های آزمونی توسط مشاورین رهنمودهای مشاوره ای به دانش آموزان داده میشود. یکی از کارهای دیگری که در کلاسها انجام می شود برگزاری آزمونک های کلاسی هست که بدینوسیله می توانیم در کمترین زمان اشکالات موضوعی دانش آموزان را شناسایی و با ارائه گزارش آزمون به معلم ، در صورت نیاز موضوع درسی مورد نظر مجدد توضیح داده می شود

از آنجایی که هیچ فرایند آموزشی بدون سنجش مستمر مؤثر و مفید نخواهد بود پس از آموزش و یادگیری مباحث طبق برنامه های از پیش تعیین شده آموخته های دانش آموزان با هدف ارزشیابی و سنجش میزان یادگیری مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرد تا نقاط ضعف احتمالی و قوتشان در هر مبحث مشخص شود.کارنا مه های تخصصی برای هر آزمون صادر و در اختیار والدین قرار می گیرد مشاورین مرکز در خصوص نمرات ،رشد و میزان یادگیری رهنمود های لازم را به دانش آموزان و خانواده های محترمشان ارائه می دهند

آزمونها و ارزشیابی های آموزشگاه علمی نخبه پروران:

**ارزشیابی کلاسی(آزمونک)

     این ارزشیابی ها به صورت تکدرس و بدون نمره منفی درکلاس درس برگزار و هدف از آن اندازه گیری میزان آموخته های دانش آموز در آن   درس طی دو هفته آموزشی است
** ارزشیابی دوره ای

    ارزشیابی دوره ای به صورت ماهانه وبا ارائه ی برنامه ی بودجه بندی متناسب با هر پایه و اهداف آموزشی آن برگزار می شود. ارزشیابی دوره ای برای پایه های ششم و نهم بر اساس آخرین تغییرات آزمون های ورودی مدارس سمپاد با احتساب نمره منفی و رعایت دقیق زمان طراحی می شود
 

** آزمون(مسابقه)دُرنا

نخبه پروران از سال ۱۳۹۲ هر سال سه مرحله آزمون دُرنا (سنجش سواد ریاضی) در ماه های مهر(تشخیصی)، دی و اردیبهشت درسطح مدارس ابتدایی شهر تهران برگزارمی کند

با توجه به سیاستهای آموزش و پرورش درمقطع ابتدایی از سال 1397 موضوع آزمون دُرنا از سنجش سواد ریاضی به مسابقه هوش و استعداد تحلیلی تغییرکرد. پرسش های این مسابقه(آزمون) آموخته های عمیق ریاضی دانش آموزان با هدف خلاقیت در حل مسئله طراحی می شود

دانش آموزان در هر سطحی می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

ایجاد رقابت سالم و دادن انگیزه ،افزایش مشارکت در کلاس ،بالا بردن سطح علمی، صعودی بودن روند رشد دانش آموزان از تاثیرات دارا بودن سیستم تشویق مبتنی بر شایسته سالاری است دانش آموزان بر اساس نمرات آزمون های جامع ،پرسش و پاسخ کلاسی ،مشارکت و حضور فعال در کلاس ،انجام صحیح و کامل تکالیف ، نمودار رشد ماهانه ،شرکت در مسابقات آموزشگاهی تشویق و جوایزی ارزنده و نفیس به آنها اهدا می شود.

ضمن خوش آمدگویی خدمت کاربران عزیز به اطلاع می رساند؛ از فروردین ماه سال 1402 آموزشگاه علمی نخبه پروران پیروزی به آموزشگاه علمی خط علم تغییر نام داده است. جهت آشنایی با دوره ها، برنامه، اساتید و مشاورهای آموزشگاه تیزهوشان خط علم کلیک کنید