تیزهوشان

دوره های آموزشی پیشرفته یا تیزهوشان هر ساله از تیرماه شروع می شود و تا اردیبهشت سال بعد ادامه دارد. در تابستان تدریسِ نکات اصلی فصول آغازینِ دروسی مثل ریاضی، علوم، فیزیک و شیمیِ پایه ی جدید انجام می شود و از اواسط مهرماه کلاس ها ادامه می یابد. شیوه ی آموزشی ما در نخبه پروران همانند شیوه های رایج در مدارس هست و قدری مطالب در سطح بالاتر تدریس می شود. بسته های آموزشی ما شامل تدریس مفهومی دروس اصلی، حل تمارین، پیگیری یادگیری مطالب، معرفی منابع معتبرآموزشی برای تمرین بیشتر و ارزشیابی مفهومی است. دانش آموزانی که از مهرماه به این دوره ها ملحق می شوند در کلاس های جدید گروه بندی و مطالب تدریس شده در ترم تابستان برای این دسته از دانش آموزان به صورت فشرده طی چهار هفته (جمعه ها) ارائه می شود.

ارزشیابی

کلیه دانش آموزان در اولین ارزشیابی که تا پایان آبان ماه برگزار می شود هم سطح می شوند. شایان ذکر است اهداف آموزشی دوره های پیشرفته در بازه ی زمانی تابستان تا اردیبهشت سال بعد تعریف شده و تاکید می گردد دانش آموزان این دوره ها را از تابستان آغاز تا تثبیت مطالب برای آنها بهتر اتفاق بیفتد.

اساتید حرفه ای

 این دوره ها از پایه سوم تا یازدهم با حرفه ای ترین اساتید ارائه می شود.  کتاب های معتبر کمک آموزشی توسط مدرسان و مشاوران تحصیلی ما بررسی و پس از جمع بندی نظرات بهترین کتاب ها جهت استفاده دانش آموزان در این دوره ها معرفی می شود. تکالیف هفتگی نیز از این کتاب ها تعیین و رفع اشکال می شود.